YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

SPK Onaylı İzahname
SPK Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
EK 1: Şirket Esas Sözleşmesi
Ek 2 : Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi
Ek-3 Fiyat Tespit Raporu
EK 4: Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu
EK 5: 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 hesap dönemlerine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetçi Raporu

Ek-6 Bağımsız Denetim Firması Sorumluluk Beyanları

EK 7: 4A Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan arsa, arazi ve bina değerleme raporları

Ek-8 Denge Gayrimenkul Taşıt ve Demirbaş Değerleme Raporları

EK 9: Değerleme Kuruluşları Sorumluluk Beyanları
EK 10: Aksan Hukuk Bürosu Hukukçu Raporu ve Bağımsız Hukukçu Beyanı
EK 11: 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetçi Raporu


WhatsApp